Arama

Yükleniyor...

Çevre Politikasi
justdivider

Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi ve Ticaret A.Ş. ( EPP )  Sürdürülebilir kalkınma ilkelerine katkı sunmak üzere, faaliyet ve işleyişinin çevresel boyutlarını belirleyerek, etkilerini minimum düzeye indirmeyi ve çevre ile ilgili olarak her alanda sürdürülebilir ve yenilikçi bir gelişim sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu kapsamda;

 

  • Çevreyle ilgili tüm ulusal ve uluslararası yasal düzenleme ve şartlara uyum sağlamayı,
  • ‘Dünya Ortak Evimiz’ yaklaşımından yola çıkarak, çevrenin korunmasının insanlığın ortak sorumluluğu olduğu bilinciyle, çalışanlar, paydaşlar ve toplumun çevre bilincinin ve duyarlılığının oluşturulmasına ve arttırılmasına katkı sağlamayı,
  • Dünyadaki kaynakların sonsuz olmadığından hareketle, bunu bir zorunluluk olarak değil geleceğe özenle korunmuş bir çevre bırakma sorumluğu olarak özümseyip gerekli aksiyonları almayı,
  • Çevreyi korumak ve doğal kaynakların sürekliliğinin sağlanmasına yönelik çevresel performansını sürekli iyileştirmeyi,
  • Ülkemizin ‘İklim Değişikliği ile Mücadele Politikaları’ ve ‘Yeşil Kalkınma Devrimi’ yolculuğunda, çevre yönetimi kapsamında EPP‘nin projelerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına öncelik vererek, çevreye duyarlı, enerjiyi, suyu malzemeyi ve bulunduğu alanı etkin şekilde kullanan, insan sağlık ve konforunu koruyan yapılar inşa etmeyi,
  • Atık Yönetimi hususunda, “Sıfır Atık” felsefesi ile atık oluşumunu önlemeyi ve atıkların kaynağında ayrıştırılması, yeniden kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanımı yönünde bir yaklaşımla çalışmalar yürütmeyi,
  • Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için su yönetimi kapsamında doğal su kaynaklarının korunması, su tüketiminin azaltılması, su geri dönüşümü ve yeniden kullanımı; enerji yönetimi kapsamında da enerji tüketimin azaltılması, enerji verimliliğinin artırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik edecek aksiyonlar almayı taahhüt ederiz.