Faaliyet Alanları

EMLAK PLANLAMA İNŞAAT PROJE YÖNETİMİ VE TİCARET A.Ş.’nin faaliyetleri beş ana başlık altında toplanmaktadır.

1. PROJE GELİŞTİRME

     Şirket, yurt içi ve yurt dışında çağdaş, güvenli ve kaliteli projeler üretmektedir. Geliştirdiği projelerinde kalite ve müşteri memnuniyetinden taviz vermeksizin kar odaklı yatırımcı kimliğini ön plana çıkarmaktadır.

2. MÜTEAHHİTLİK

     Müteahhit kimliği ile yurt içi ve yurt dışında, özel ve resmi inşaatlarla ilgili taahhütlerde bulunup, taahhütlerini çağımızın bu alandaki son teknolojisini kullanarak, hızlı, güvenli ve eksiksiz bir biçimde yerine getirmektedir.

3. PROJE YÖNETİMİ VE KONTROLLÜK HİZMETLERİ

    İnşaat projelerinde, istenilen amaçlara ve kalite standartlarına, bütçe ve zaman hedeflerine ulaşabilmek için kapsamlı bir proje yönetimi ve kontrollük sistemi ön koşuldur. Yatırımların gerçekleştirilmesi sırasında, yatırımcı adına bu hizmetin yürütülmesi, hedeflerden sapma, artan maliyet ve geciken gelir kayıpları nedeniyle projenin ve yatırımcının kayba uğramasını önleyerek verimliliği önemli ölçüde arttırmaktadır.

4. İŞLETME, BAKIM VE YÖNETİM HİZMETLERİ

     Üretilen projeler, tüm altyapı ve sosyal tesisleriyle bir bütünlük göstermekte olup, pazarlaması da bu imajla yapıldığından, satış sonrası işletme, bakım ve yönetim hizmetlerinin verilmesi büyük önem arz etmektedir.

Bu hizmetler;

• Peyzaj bakım çalışmaları

• Güvenlik ve koruma hizmetleri

• Çevre bakımı, elektrik, atık su, temiz su, doğalgaz şebeke hizmetleri

• Site yönetimi

5. SATIŞ, PAZARLAMA VE TANITIM HİZMETLERİ

    Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi ve Ticaret A.Ş.’nin satış ve pazarlama çalışmaları, yatırım kararının alındığı andan itibaren devreye girer. Projenin ön tanıtım çalışmalarıyla başlayan süreç, müşteri talepleri doğrultusunda mimari projelerin şekillendirilmesi, fiyatlandırma, satış, teslimat ve teslim sonrası hizmetlerin takibi ile devam eder.

Pazarlama ve tanıtım faaliyetleri aşağıdaki başlıklarla özetlenebilir.

• Pazarlama yöntem ve strateji planlaması

• Projelerin kamuoyuna tanıtımı ve bilgilendirmeye yönelik reklam unsurlarının geliştirilmesi

• Yaratıcı çözümler bulunması

• Yaşamaya başlayan projelerimizde aktivitelerin organizasyonu ve basın yolu ile bildirimde bulunulması

• Piyasa analizleri

• Rayiçlerin tespiti araştırmalarının yürütülmesi