Kurumlar vergisi Mükellefi

Kurumlar vergisi Mükellefi

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından Kurumlar Vergisi Mükellefleri içinde 2008 yılı İtibariyle ile 86. sırada yer aldı.